Νέος τεχνοβλαστός Prinsus από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΕΜΠ ενέκρινε την ίδρυση της νέας εταιρείας ΙΚΕ τεχνοβλαστού με την επωνυμία «PRINSUS ΙΚΕ ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ» και τη συμμετοχή του Ιδρύματος στην εταιρική σύνθεση της εταιρείας. Η εταιρεία δημιουργήθηκε με σκοπό την αξιοποίηση αυτοματοποιημένων εργαλείων και τεχνογνωσίας που παρήχθησαν στο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας της καθηγήτριας της

Read More

Το ΕΜΠ δημιούργησε τη νέα εταιρεία τεχνοβλαστού Prinsus

Με στόχο τη βιώσιμη και αειφόρα ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, η Prinsus φιλοδοξεί να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον τομέα των Καλλυντικών, των Φαρμακευτικών Σκευασμάτων, των Τροφίμων και των Ποτών Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΕΜΠ ενέκρινε την ίδρυση της νέας εταιρείας ΙΚΕ τεχνοβλαστού με

Read More

Το ΕΜΠ δημιούργησε τη νέα εταιρεία τεχνοβλαστού Prinsus

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΕΜΠ ενέκρινε την ίδρυση της νέας εταιρείας ΙΚΕ τεχνοβλαστού με την επωνυμία «PRINSUS ΙΚΕ ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ» και τη συμμετοχή του Ιδρύματος στην εταιρική σύνθεση της εταιρείας. Η εταιρεία δημιουργήθηκε με σκοπό την αξιοποίηση αυτοματοποιημένων εργαλείων και τεχνογνωσίας που παρήχθησαν στο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας της καθηγήτριας της Σχολής Χημικών

Read More